07-02-2021 Diaconie collecte voor Bangladesh

Bangladesh – Beter bestand tegen het water

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

Steun via Kerk in Actie organisaties om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven in Bangladesh. Maak uw bijdrage over op NL 41 RABO 0143.495.879 t.n.v. diaconie gereformeerde kerk Loppersum o.v.v. Bangladesh.

Meer lezen: kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland