10-11-2019 Koopvaardijdienst

Op zondag 10 november 2019 vindt weer de jaar­lijkse koopvaardijdienst plaats in het zeemanshuis in de Eemshaven, Borkumweg 2, 9979 XH Eemsha­ven.

Aanvang 16.00 uur
Voorganger Pastor S. Standhardt

Met medewerking van het Byzantijns Koor Gronin­gen. De begeleiding van de samenzang zal worden ge­daan door Annejet Dijkman.

De collecte in deze dienst zal ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden, die we ook dit jaar weer zullen gaan uitreiken rond de kerst­dagen. Dit wordt door de zeevarenden bijzonder gewaardeerd en wij mogen niet vergeten dat ze omwille van onze steeds veeleisender maatschap­pij met kerst niet bij hun gezin, familie en of vrien­den kunnen zijn. Een klein beetje aandacht is dus op zijn plaats.

Er is ruim voldoende parkeergelegenheid beschik­baar naast het zeemanshuis.

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om on­der het genot van een kopje koffie/thee of glaasje fris elkaar te ontmoeten en nog wat van gedachten te wisselen.

Vervoer nodig? bel 06 17 13 51 65 dan plannen we u in en zorgen dat u op tijd aanwezig bent.

Namens Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar wie erdoor gevormd is plukt er op den duur de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland