13 juni oud papier

Oud papier

Het oud papier wordt opgehaald op 13 juni 2020
bijrijder: K. Spithoff
08.30 – 11.00 uur W.Koster en H.J. Feitsma
11.00 – 13.30 uur A. Beukema en vacant

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland