13 juni oud papier

Oud papier

Het oud papier wordt opgehaald op 13 juni 2020
bijrijder: K. Spithoff
08.30 – 11.00 uur W.Koster en H.J. Feitsma
11.00 – 13.30 uur A. Beukema en vacant

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland