15-10-2023 Taizéviering

Op zondag 15 oktober a.s. om 19.00 uur vindt de tweede Taizéviering in de Mariakerk van Oosterwijtwerd plaats. Een Taizéviering is een korte viering met weinig gesproken woord, korte gebeden, stiltes en veel zang. Een meditatieve viering zoals gebruikelijk is in de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé, een klein dorpje in Frankrijk. De essentie van de viering is: rust en ruimte om bij jezelf te komen, ontvankelijk voor God en voor de ander. Graag tot ziens op 15 oktober!

De voorbereidingscommissie: Linda, Mariëlle, Melson, Titia en Jolanda.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland