17-11-2019 Avondmuziek

Avondmuziek met Collegium
Musi­cum Loppersum

Op zondagavond 17 november is er om 19.00 uur weer een Avondmuziek in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De koren van het Collegium Musi­cum Loppersum onder leiding van Jelke Hamersma zingen een aantal Kyrie’s van Bach en Buxtehude. Ook zingen zij een paar modernere Scandinavische werken. Tussendoor is er samenzang, er worden korte stukjes uit de Bijbel gelezen, een gedicht en een gebed. Wie wil kan een kaarsje aansteken aan het licht van de Paaskaars. Er is geen preek, de na­druk in deze dienst ligt op rust en bezinning

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland