18 september 2016: Startzondag

Op zondag 18 september is er weer de jaarlijkse Startzondag.

Het thema van dit jaar is Deel je leven.

Kerkdienst in Zeerijp
Zoals inmiddels traditie is, starten we met een gezamenlijke kerkdienst. Dit jaar vindt die plaats in de Jacobuskerk in Zeerijp. De dienst begint om 9.30 uur en is te beluisteren via Kerkomroep (kies Loppersum en vervolgens Petrus en Pauluskerk).

In Wiemersheerd bestaat de mogelijkheid om de dienst gezamenlijk te beluisteren. Daarna is er koffie/thee met iets lekkers.

Koffie en deeljelevenveiling in Vredekerk
Degenen die in Zeerijp begonnen zijn met de dienst worden voor koffie / thee en taart / cake uitgenodigd in de Vredekerk in Loppersum. Daar is dan aansluitend een “deel je leven” veiling. Hierbij bieden gemeenteleden activiteiten en producten van hun hobby aan, waarmee ze iets delen van hun leven. De aanwezigen kunnen op het aangebodene bieden.

Inmiddels zijn onder andere ter veiling aangeboden:

  • Een Chinese maaltijd bij een gemeentelid thuis
  • Een wandeling met koffie en gebak als afsluiting
  • Een ritje in een oude DAF
  • Een avondje naar de film of het café
  • Een interview, waarna uw memoires voor u worden geschreven.

Oproep: meld je aan!

Voor die veiling hebben we natuurlijk veel meer aanbiedingen nodig.
Ongetwijfeld zijn er ook veel gemeenteleden die iets te bieden hebben. Iets waarmee je een ander een groot plezier doet.

Dus heeft u iets in de aanbieding; een uitje, een workshop, een rondleiding, een appeltaart, lekkere warme gebreide sokken, een klusje of noem maar op, schroom dan niet en meld uw aanbod aan bij els@melson.nl tel. 0596851382.

Opbrengst van de veiling
De opbrengst van de veiling gaat naar het werk van de Stichting Vrolijkheid, die zich inzet om kinderen en jongeren in asielzoekerscentra wat vrolijkheid te bieden.

Kinderen en jongeren
Tijdens het bieden en verkopen kunnen kinderen en jongeren (die niet aan de veiling mee willen doen) onder deskundige begeleiding bezig met het maken van lekkere hapjes. Natuurlijk kun je dan wel af en toe een kijkje nemen bij de veiling.

Middaggebed en lunch
Na de veiling is er om ongeveer 12.45 uur een kort middaggebed, daarna sluiten we het programma af met een lunch in de Vredekerk.

Vervoer naar de diensten
Als u zelf niet in Zeerijp of in Loppersum kunt komen, kunt u een beroep doen op de bekende adressen voor het vervoer naar kerkdiensten. U vindt die achterop het kerkblad.

We hopen dat u/je er samen met ons een mooie startzondag van wilt maken

De startzondagvoorbereidingscommissie.

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland