5-11-2022 inzameling kleding

Beste gemeenteleden

Op 6 november is het dankdag.
Ook dit jaar willen wij zoals andere jaren weer kleding inzamelen voor het Leger des Heils.
Daarom kunt u op zaterdag 5 november uw  zakken met kleding inleveren in de hal van de

Vredekerk tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

In principe is alle textiel welkom. Het is fijn als de kleding schoon is en het moet in een afgesloten zak worden aangeboden. Het hoeft niet perse mooi of zo goed als nieuw te zijn.

Als het voor u bezwaarlijk is om de zakken naar de kerk te brengen haalt één van de diakenen het graag bij u thuis op in de week voorafgaande aan de inzameling.

U kunt hiervoor contact opnemen met één van de diakenen van de Vredekerk of van Maarland.Het leger des Heils zegt zelf over hun kledingactie:

Jaarlijks wordt er in Nederland 135 miljoen kilo kleding weggegooid en verbrand. Zonde!

Het Leger des Heils zamelt kleding in waarmee we mensen kunnen helpen die de spullen hard nodig hebben. Dat doen we onder de naam “Reshare”, “opnieuw delen”.

Door de kleding te hergebruiken hoeft er minder in de verbrandingsovens. Zo werken we samen aan een betere wereld. Het Leger des Heils biedt door kledinginzameling bijna tweehonderd werkplaatsen aan mensen die aan de zijlijn van onze maatschappij staan.

We bieden hen een zinvolle dagbesteding.
We verwelkomen u graag op 5 november!

De gezamenlijke diaconieën.

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland