Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen

Ik weet niet hoe dat in uw vroege jeugd was, maar mijn vader en moeder bezigden nogal eens het spreekwoord “Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen” als reactie op een in hun ogen onmogelijke vraag van mij. Ik denk dat ik toen weleens zal hebben gedacht: zou dat kunnen, al was het maar voor één keer? Ter verdediging van mezelf: ik was toen echt nog erg jong. Tussen Pasen en Pinksteren verstrijken 50 dagen. Wist u dat het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord pentekoste dat ‘de vijftigste dag’ betekent?

In onze Bijbel staan heel veel spreekwoorden en gezegden die ook vandaag nog door de meeste mensen gebruikt worden, of waarvan tenminste de betekenis bekend is. Dat ze hun oorsprong vinden in de Bijbel is denk ik bij een steeds kleiner wordende groep bekend. Boeten de spreekwoorden en gezegden ze daarmee aan kracht in? Ik denk van niet.

Een kleine bloemlezing:

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet,
een beetje vrij naar Mattheus 7 vers 12

Waar het hart vol van is, loopt de mond van over,
vrij naar Mattheus 12 vers 34

De haren rijzen me te berge,
Job 4 vers 15

Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in,
Spreuken 26 vers 27

Nog even terug naar ‘Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen’. Als dat zou gebeuren, dan missen we Hemelvaartsdag. En daar kunnen we niet zonder, want veertig dagen na Pasen is het Hemelvaartsdag, de dag waarop Jezus vertrekt naar de hemel. Voordat Hij terugkeert naar boven, geeft hij Zijn volgelingen een opdracht: ‘Vertel iedereen dat ik stierf en weer ben opgestaan. Vertel dat er hoop is, dat mensen en God weer samen verder kunnen leven.’

En dan gaat Jezus terug naar de hemel. Een wolk onttrekt Hem aan het zicht. Terwijl zijn vrienden nog vol verbazing omhoog kijken, vertellen engelen dat Jezus ooit terug zal keren, op dezelfde manier als waarop Hij vertrok. Daarom is Hemelvaartsdag meer dan een afscheid: het is ook een feest van hoop. Christenen geloven dat er een dag komt waarop Jezus terugkeert.

Ik wens u een mooie Hemelsvaartsdag en sprankelende Pinksterdagen toe.

Ad Bakker

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland