Bericht van de diaconie wijk Vredekerk

In de diaconie vergadering van mei worden altijd de eerste giften verdeeld met het geld dat u inbrengt. Daar zijn wij u dankbaar voor. 

Waar deze giften heengaan, delen wij graag met u. 

 • € 1000,- aan Kerk in actie ‘Noodhulp & rampenpreventie in Ethiopië’. Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. 
 • Zo helpt onze bijdrage:
  € 20,-: training over spaargroep (1 persoon)
  € 22,-: droogtebestendige zaden (1 persoon)
  € 30,-: training winkel starten (1 persoon)
  € 663,-: 5 vrouwen beginnen een restaurant
  € 715,-: generator voor irrigatielandbouw
 • € 300,- aan het Rode Kruis ‘Help de bevolking van Oekraïne’. Het Rode Kruis helpt getroffenen ter plaatse en mensen die op de vlucht slaan met voedsel, water, medische zorg en psychosociale hulp. 

Zo helpt onze bijdrage:

 • Voor € 35 geef je bijvoorbeeld een voedselpakket voor een maand aan een gezin.
 • Voor € 60 geef je bijvoorbeeld 60.000 liter schoon drinkwater.
 • Voor € 130 geef je bijvoorbeeld een set met basisartikelen voor een huishouden met pannen, zeilen, dekens en meer.
 • € 300,- aan Artsen zonder grenzen. Artsen zonder grenzen werkt dag en nacht om mensen in crisissituaties te helpen.​
 • Zo helpt onze bijdrage: 
 • Met € 17,20 kunnen wij noodhulpkits leveren zodat 10 mensen medische zorg ontvangen.
 • Met € 25,- kunnen wij een pakket vullen met eerste levensbehoeften voor vluchtelingen, zoals zeep, handdoeken en luiers.
 • Met € 75,- kunnen wij vaccins kopen om 300 kinderen tegen mazelen in te enten. Mazelen maakt veel slachtoffers onder kinderen.
 • €120,- aan Classicaal Diaconaal Fonds Groningen – Drenthe. Diaconale doelen dichtbij huis, in Groningen en Drenthe, vragen des te meer onze voortdurende aandacht. 

Dit jaar is er speciale aandacht voor het project ‘Diaconaat in de regio’, een initiatief van de classis Groningen-Drenthe in samenwerking met Kerk in Actie en kerken in Oost- Groningen. De armoede in Oost- Groningen is schrikbarend hoog. Kerken zetten zich in voor de grote groep mensen die leeft in kwetsbare omstandigheden. Er is nadrukkelijk veel aandacht voor de zorg voor kinderen. Voor dit project is voor vijf jaar een diaconaal consulent aangesteld om plaatselijke diaconieën te ondersteunen en te inspireren. Als diaconie Vredekerk helpen wij mee om dit mogelijk te maken. Als classicale kerken kunnen we hier samen veel verschil maken. Meer informatie is te vinden via www.classisgroningendrenthe.nl/category/diaconaat-in-de-regio.

Met vriendelijke groet,

Gerjan Voshart
Penningmeester diaconie Vredekerk Loppersum. 

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar wie erdoor gevormd is plukt er op den duur de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland