Bericht van het moderamen van Maarland op zaterdag 30 mei

Zondag Pinksterdienst voor het hele cluster
Morgen, zondag 31 mei is er een Pinksterdienst die wordt uitgezonden vanuit Spijk. De dienst begint om 10.00 uur.

Voor zang en muziek zijn aanwezig: Willem Jan Stuut, Richard Wildeman en Anna Windt (samen de clustermuziekgroep), Beppie Munting en Fenko Zijlstra met organist Koos Cijsouw. Voor beeld en geluid zijn aanwezig: Jake Schimmel en Johannes Doorn. Ouderling van Dienst is Gerda Potze. Voorgangers zijn (voormalig) kerkelijke werker van ’t Zandt-Godlinze Jeltsje Elzinga en ds Tjalling Huisman, samen met Lisette Lenting en Gerda Potze van de voorbereidingsgroep.

Deze dienst luisteren
Klik: hier

Deze dienst kijken
Klik dan deze link aan:
https://www.youtube.com/user/pknspijklosdorp

 Ambtsdragers
Op zondag 14 juni zullen in een online dienst vanuit Zeerijp Henk Beukema en Jaap Jan Geertsema worden bevestigd als ambtsdrager. De eerste zal interim voorzitter worden van de wijkkerkenraad, de tweede secretaris van het College van Kerkrentmeester. We zijn heel blij dat beiden in de kerkenraad komen!

Afscheid nemen we van Maarten Burggraaff die de afgelopen jaren de dubbelfunctie vervulde van voorzitter van de kerkenraad en van het College van Kerkrentmeesters. Ook nemen we afscheid van scriba Dianne Velvis. Na een jaar scribaat waarin zij ook ziek is geweest, wil zij zich nu richten op het oppakken van haar werk. We zijn als gemeente dus op zoek naar een nieuwe scriba!

De dienst begint om 9.30 uur en is te horen en te zien. Nadere gegevens volgen nog. 

Reacties op de dienst met beeld
Er zijn meer dan twintig reacties binnengekomen op de dienst van 3 mei, die door Peter Beereboom in beeld is gebracht. Iedereen was lovend over het rustige camerawerk en de goede kwaliteit van beeld en geluid. Voor velen voegt het zien van de kerk en de mensen die meewerken aan de dienst, veel toe. Sommigen merken daarbij op dat juist het zien, het verlangen oproept om ook weer naar de kerk te gaan. Het beeld voedt de heimwee.

Er zijn ook mensen voor wie het beeld juist niets toevoegt, maar eerder afleidt. Zij vinden het juist fijn om alleen te luisteren, en daarbij hun eigen beelden te maken.

Het moderamen heeft besloten om in ieder geval van bijzondere diensten een beelduitzending te maken. Dat betekent voor de komende maand dat de diensten van 14 en 21 juni in beeld worden gebracht. De dienst van 28 juni is vanuit de Vredekerk, daar wordt elke dienst met beeld uitgezonden.

Reacties op dit bericht kunt u / kun je sturen naar Henk Beukema:
henkenernabeukema@hotmail.com

 

 

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland