Bloemenstander P&P kerk

Bloemenstander

Misschien is het u al opgevallen, maar zo niet dan moet u toch de nieuwe bloemenstander in de Petrus en Pauluskerk eens goed bekijken. Deze met fraai houtsnijwerk versierde stander is afkomstig uit de vroegere scheidingswand tussen koor en middenschip. Bij de restauratie van de kerk in de vijftiger jaren van de vorige eeuw is deze wand verwijderd en gelukkig zijn onderdelen bewaard gebleven, waaronder dit zuiltje . Volgens de mode van die tijd was al het houtwerk van deze wand zwart geverfd met vergulde biezen. Jan Wieringa  (timmerman) en Klaas Jan Pilon en Klaas Wiersma (schilders) hebben het geheel gerestaureerd en geschikt gemaakt om er  zondags de bloemen op te zetten. Het is een aanwinst voor het interieur van onze historische kerk en past ook  perfect bij het geheel van het liturgisch centrum.

Bertus Huizing

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland