Bloemschikking tweede zondag Veertigdagentijd

In de lezing van vandaag neemt Jezus  Petrus, Jakobus en Johannes mee een hoge berg op. Dit wordt verbeeld met de stenen.
Daar begint Jezus’ gezicht te stralen en zijn kleren worden verblindend wit.
Ineens verschijnen Mozes en Elia op de berg en spreken met Jezus. Uitgebeeld door de drie tulpen.
In zijn worstelingen op de berg komen zij Jezus een hart onder de riem steken. Zij beiden hadden ook woestijnervaring; zij wisten hoe deze periode te overleven. Aan Gods tafel zit je nooit alleen.

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar wie erdoor gevormd is plukt er op den duur de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland