Verslagen

 • Verslag kerkenraadsvergadering 21 februari 2023

  We beginnen de vergadering met een moment van bezinning. Ds. André van den Bor heeft een aantal zinnen uit ons huidige beleidsplan meegenomen, waarover we in tweetallen van gedachten wisselen.…

 • Verslag gezamenlijke gemeentevergadering

  Op zaterdag 21 januari 2023 liepen zo’n 80 gemeenteleden rond een uur of één De Diek’n binnen. Omdat we met elkaar veel wilden bespreken, zaten we al rap in gemengde…

 • Kerkenraadsvergadering Maarland 8 december 2022

  Op donderdagavond 8 december heeft de Maarlandse kerkenraad extra vergaderd om verder te praten waar wij op de gezamenlijke kerkenraadsdag zijn gestopt. Eerst hebben we de gevolgen van alle samenwerkingsvormen…

 • Verslag kerkenraad Vredekerk 11-10-2022

  De vergaderingen van de kerkenraad kennen een (bijna) vaste agenda. Na een korte bezinning, die bij toerbeurt worden gedaan door een lid van de kerkraad bespreken we het verslag van…

 • Verslag Kerkenraadsdag 5-11-2022

  Op 5 november kwamen beide kerkenraden samen in de Diek’n te Zeerijp. Het doel van deze dag was om te komen tot twee visies van beleid voor de komende 4…

 • Verslag kerkenraadsvergadering Maarland 20-09-2022

  Tijdens de rondvraag wordt een enkele praktische vraag gesteld, vervolgens wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. Het bezinningsmoment wordt door ds. André gebruikt om een stuk uit de Galatenbrief te lezen:…

 • Verslag gemeenteavond wijk Vredekerk 11 mei 2022

  Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronapandemie was het weer mogelijk om een gemeenteavond te houden. Of het daaraan lag of dat het de te bespreken onderwerpen waren…

 • Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 15-03-2022

  (Nee, ik ben niet in de war, we hebben de agenda wat gewijzigd qua volgorde om effectiever te kunnen vergaderen……) Bij de rondvraag komt het digitaal collecteren aan de orde,…

 • verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 19-10-2021

  Jaap Jan Geertsema, die deze vergadering voorzit, heet allen hartelijk welkom. Daarna houdt domie André een inleiding en stelt ons de vraag hoe wij als kerkenraad de kerk over 5 jaar zien,…

 • Verslag kerkenraadsvergadering 21-09-2021 wijk Maarland

  Na een zomerstop kunnen we gelukkig weer “gewoon” bij elkaar komen in Elthato. Het is een vergadering met een feestelijk tintje; er is een nieuwe domie, er is een nieuwe voorzitter, een…

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie zaait op de akker van zijn aardse natuur, zal verderf oogsten, maar wie zaait op de akker van de Geest, oogst eeuwig leven.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland