Verslagen

 • Verslag gezamenlijke gemeenteavond 23 januari 2024 en meer…

  Aan de uitnodigingen in de nieuwsbrief, voorafgaande aan de kerkdiensten en eerder in Op de Hoogte voor deze gemeentevergadering hebben circa 90 gemeenteleden gehoor gegeven. De op deze vergadering aan…

 • Verslag gemeenteavond 9 november 2023

  Rond half acht hebben zich zo’n 90 gemeenteleden verzameld in de zaal van de Vredekerk. Ze zijn afgekomen op de gemeenteavond van Maarland en Vredekerk waarin twee onderwerpen prominent op…

 • Verslag kerkenraadsvergadering 21 februari 2023

  We beginnen de vergadering met een moment van bezinning. Ds. André van den Bor heeft een aantal zinnen uit ons huidige beleidsplan meegenomen, waarover we in tweetallen van gedachten wisselen.…

 • Verslag gezamenlijke gemeentevergadering

  Op zaterdag 21 januari 2023 liepen zo’n 80 gemeenteleden rond een uur of één De Diek’n binnen. Omdat we met elkaar veel wilden bespreken, zaten we al rap in gemengde…

 • Kerkenraadsvergadering Maarland 8 december 2022

  Op donderdagavond 8 december heeft de Maarlandse kerkenraad extra vergaderd om verder te praten waar wij op de gezamenlijke kerkenraadsdag zijn gestopt. Eerst hebben we de gevolgen van alle samenwerkingsvormen…

 • Verslag kerkenraad Vredekerk 11-10-2022

  De vergaderingen van de kerkenraad kennen een (bijna) vaste agenda. Na een korte bezinning, die bij toerbeurt worden gedaan door een lid van de kerkraad bespreken we het verslag van…

 • Verslag Kerkenraadsdag 5-11-2022

  Op 5 november kwamen beide kerkenraden samen in de Diek’n te Zeerijp. Het doel van deze dag was om te komen tot twee visies van beleid voor de komende 4…

 • Verslag kerkenraadsvergadering Maarland 20-09-2022

  Tijdens de rondvraag wordt een enkele praktische vraag gesteld, vervolgens wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. Het bezinningsmoment wordt door ds. André gebruikt om een stuk uit de Galatenbrief te lezen:…

 • Verslag gemeenteavond wijk Vredekerk 11 mei 2022

  Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronapandemie was het weer mogelijk om een gemeenteavond te houden. Of het daaraan lag of dat het de te bespreken onderwerpen waren…

 • Verslag kerkenraadsvergadering wijk Maarland 15-03-2022

  (Nee, ik ben niet in de war, we hebben de agenda wat gewijzigd qua volgorde om effectiever te kunnen vergaderen……) Bij de rondvraag komt het digitaal collecteren aan de orde,…

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland