Nieuws

 • Drive Seizoensprogramma 2023 -2024

  Het Drive Seizoensprogramma 2023 -2024 is bekend en is te vinden onder activiteiten.

 • Theologische verdieping

  De bijbel is niet rechtstreeks uit de hemel komen vallen, maar hoe zit het dan wel? Wat is de relatie tussen kerkgeschiedenis en de algemene geschiedenis? Hoe staat het met…

 • Bezoeken

  Mijn eerste jaar zit er bijna op. Met al heel wat mensen heb ik kennis mogen maken. Ik vind het fijn om mensen te ontmoeten en de levensverhalen te horen.…

 • Ouderenkring

  De vorige keer is afgesproken om na de zomer de kring voort te zetten. We komen weer bij elkaar op donderdagmiddag 21 september a.s. in de Vredekerk voor ontmoeting en…

 • Vacature kerkrentmeester Maarland

  Het Maarlandse College van Kerkrentmeesters zoekt dringend versterking. Het college telt nu vier leden. Dat is gewoon te weinig. We kunnen functies zoals beschreven in de Kerkorde niet echt goed…

 • 15-10-2023 Taizéviering

  Op zondag 15 oktober a.s. om 19.00 uur vindt de tweede Taizéviering in de Mariakerk van Oosterwijtwerd plaats. Een Taizéviering is een korte viering met weinig gesproken woord, korte gebeden,…

 • Producten Voedselbank

  Iedere tweede zondag van de maand wordt er voedsel ingezameld voor Voedselbank Eemsdelta (uitzondering is zondag 17 september, omdat het dan een gezamenlijke dienst is). De komende maanden is er…

 • Aanstuurplougje

  Aanstuurplougje 1 Op 23 juli is er na afloop van de kerkdienst door Tjitse Mollema verslag gedaan. Sindsdien, door de vakanties, heeft alles stilgelegen. Op 30 augustus komt het plougje…

 • 17-09-2023 Startzondag

  Het landelijke jaarthema is dit jaar ‘Ga mee!’ en de bedoeling is dat met dit jaarthema gemeenten worden uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van…

 • Monnikenwerk 2023

  Vanaf woensdag 12 juli is er weer Monnikenwerk. Zes woensdagen werken kunstenaars in oude kerken op het Groninger en Friese land en zijn bezoekers welkom om kerk en kunst te…

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie zaait op de akker van zijn aardse natuur, zal verderf oogsten, maar wie zaait op de akker van de Geest, oogst eeuwig leven.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland