Collecte voor Amnesty International

Amnesty is altijd op zoek naar mensen die mee willen helpen met de collecte in hun dorp. Van 9 t/m 14 maart 2020 gaan ook in onze regio weer tientallen collectanten de straat op om geld op te halen voor Amnesty. Help jij ook mee?

Blij met elk uurtje
Amnesty is blij met elk uurtje dat je collecteert. Sommige mensen gaan een paar avonden de huizen langs, anderen een paar uurtjes overdag. Je kunt zelf bepalen wanneer en hoe lang je wilt collecteren. Alle beetjes helpen.

De collecte, van groot belang
De collecte is voor Amnesty een onmisbare bron van inkomsten. Amnesty is onpartijdig en onafhankelijk. Ze nemen daarom voor onderzoek en acties geen geld aan van de overheid of van politieke en religieuze groeperingen. Daarom is de collecte zo belangrijk.

Omgeving Loppersum
In de meeste dorpen in onze omgeving zijn extra collectanten nodig. In bijvoorbeeld Zeerijp, Wirdum, Eenum  en ’t Zandt wordt nog helemaal niet gecollecteerd en is hulp dus zeker meer dan welkom!

Meer weten? Meer informatie vind je op de collectantenpagina van Amnesty International of via de collecte-coördinator:

Lisette ten Hoor
collecte-coördinator Loppersum en omgeving
amnesty-westeremden@ziggo.nl of (0596) 591087.

 

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland