Collecten in de 40dagentijd

Tijdens de 40dagentijd zal gecollecteerd worden voor drie projecten. Hieronder kunt u alvast meer lezen over deze projecten.

Stichting de Vrolijkheid in Delfzijl
Kerkdiensten van 6, 10 en 13 maart.
Iedere week organiseert de Vrolijkheid workshops voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Voor kinderen zijn er activiteiten als djembe, schilderen en een verhalentent. Voor jongeren workshops als hip-hop dans en graffiti.

De onzekere asielprocedure en de vele verhuizingen zorgen bij kinderen en jongeren die juist zoveel behoefte hebben aan stabiliteit, veiligheid en continuïteit voor een gevoel van onzekerheid. Tegelijkertijd zitten deze kinderen en jongeren vol talenten en dromen. De Vrolijkheid spreekt deze kinderen aan op die talenten en zorgt ervoor dat die verder ontwikkeld kunnen worden.

Kinderarmoede in India
Kerkdiensten van 17, 24 en 31 maart.
In het landbouwgebied Narsapur in India gaan veel kinderen niet naar school. Zij werken vaak al op jonge leeftijd in katoenzaad-bedrijven of de huishoudindustrie. Sectoren waar hun rechten behoorlijk geschonden worden. Terwijl de ICT-sector groeit en er banen zijn voor geschoolde mensen. De Indiase organisatie Sadhana, partner van Kerk in Actie, wil Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs.

Opvang en scholing van weeskinderen in Rwanda
Kerkdiensten van : 7, 14, 18 en 21 april.
Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda. Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Tijdens de oprichting in 1995 waren kinderen vooral wees door de genocide. Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen. Het is de enige Rwandese organisatie die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.

De gezamenlijke diaconieën

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland