collectes 40dagen tijd

Het eerst 40dagen project collecteren de gezamenlijke diaconieën voor: Kinderen in de knel: kasteloze Dalit-kinderen in India.

We Collecteren hiervoor in de periode van 25 februari t/m 8 maart

Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag zijn, gewoon zoals je bent. Dat is ook wat wij als kerk uitdragen: er is plaats voor iedereen ongeacht je afkomst. Dat is India wel anders. Daar worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze

huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn.

 Het tweede 40dagen project collecteren de gezamenlijke diaconieën voor: De camping Polemonium van Appie Wijma.

We Collecteren hiervoor in de periode van 11 t/m 29 maart.

Mensen die weinig geld hebben kunnen een week gratis kamperen op Polemonium in Opende, waar de eerste camping voor minima is geopend. Vanaf 24-7 zitten ze 4 weken lang vol. De camping is een initiatief van Appie Wijma, een weldoener die het zelf ook niet breed heeft maar wiens devies is: “Wat ik heb, geef ik weg”.

Het derde 40dagen project collecteren de gezamenlijke diaconieën voor: Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana.

We Collecteren hiervoor in de periode van 5 t/m 12 april

In Ghana leven zo’n 100.000 kinderen op straat, waarvan zeker 35.000 in de hoofdstad Accra. De Ghanese organisatie AG Care vangt ieder jaar 100 straatmeisjes op en jonge kinderen van tienermoeders. Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan de opvang van 40 meisjes in het opvangcentrum Lifeline in Accra. De meisjes leren een vak en worden gestimuleerd om daarna terug te keren naar hun geboortedorpen om een nieuw bestaan op te bouwen.

  • Een maand lang eten voor één meisje kost 36 euro
  • Materiaal voor een vaktraining kost 53 euro
  • Een meisje een jaar lang begeleiden na terugkeer kost 65 euro

 

 

 

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland