Collectes voor de 40 dagentijd

De diaconieën hebben de volgende doelen uitgezocht:

 Unicef: kinderen op de vlucht.: 20, 27 maart en 3 april
Kinderen vluchten met hun familie of alleen voor oorlog, geweld, extreme armoede en natuurrampen. Oorzaken waar ze niets aan kunnen doen, maar waarvoor ze wel de hoogste prijs betalen. Leren spelen, gezond opgroeien in een veilige omgeving: dat zit er niet in als kinderen op de vlucht zijn. Unicef biedt hulp in conflictregio’s. Wereldwijd en ook in Nederland komen zij op voor de rechten van ieder kind. Unicef zorgt er o.a. voor dat gevluchte en migrantenkinderen beschermd worden tegen geweld, mishandeling uitbuiting en levensbedreigende situaties.

 Schuldhulpmaatje Eemsdelta: 10 , 14 en 17 april
In december 2021 is SchuldHulpMaatje Eemsdelta opgericht op initiatief van verschillende kerken in onze regio. Ook vanuit Maarland en de Vredekerk doen we actief mee aan het verder opzetten van SchuldHulpMaatje Eemsdelta. SchuldHulpMaatje geeft ons als kerk een kans om onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen in onze eigen dorpen. Een Maatje is een vrijwilliger die van mens tot mens probeert te helpen. Dit doet hij of zij door overzicht te brengen in de inkomsten en uitgaven en de onbetaalde rekeningen. Maar nog belangrijker: door er gewoon voor iemand te zijn. SchuldHulpMaatje geeft dus geen geld, maar biedt de hulp van een goed opgeleid Maatje. Dat is gratis voor de hulpvrager. Voor het opleiden van Maatjes is SchuldHulpMaatje afhankelijk van giften en subsidies.

De gezamenlijke diaconieën

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland