Dienst wijk Maarland: witte Donderdag

Deze dienst wordt op donderdag 9 april om 19.30 uur uitgezonden via kerkomroep.nl

WITTE DONDERDAG 2020

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland