Diensten Vredekerk 19 maart t/m 30 april

Algemeen

De diensten in de Vredekerk zijn online te luisteren via: www.kerkomroep.nl  of te bekijken via youtube

Voor de collectes: Als je/u iets wilt geven,  graag onder vermelding van het doel.
Bankrekening Kerk: NL 72 SNSB 0921 537 565
Bankrekening Diaconie: NL 41 RABO 0143 495 879

Zondag 19 maart, 4e van de Veertigdagentijd

Aanvang 9:30 uur
Voorganger: ds. Marion Hartman
Organist: Tjerk de Vries

1e collecte: Diaconie (Stichting de Vrolijkheid)
2e collecte: Onderhoud gebouwen

Zondag 26 maart, 5e van de Veertigdagentijd

Aanvang 9:30 uur
Voorganger: ds. Atze Landman
Organist: Bouke van der Ploeg

1e collecte: Diaconie (Stichting de Vrolijkheid)
2e collecte: Kerk

Zondag 2 april: Palmzondag

Gezamenlijke dienst in de Jacobuskerk te Zeerijp.
Aanvang 9:30 uur
Voorganger: ds. Marion Hartman
Organist: n.n.b.
Kindernevendienst: Jolanda

1e collecte: Diaconie (Stichting Steun Je Medemens)
2e collecte: Kerk

Donderdag 6 april, Witte donderdag

Aanvang  19:30 uur
Voorganger: mevr. Meihuizen
Organist: Arie van Ballegooijen

1e collecte: Diaconie (Stichting Steun je medemens.)
2e collecte: Kerk

Vrijdag 7 april, Goede Vrijdag

Aanvang  19:30 uur
Voorganger: mevr. Meihuizen
Organist: Bouke van der Ploeg

Geen collecte

Zaterdag 8 april: Paaswake

Een gezamenlijke dienst van Schrift en tafel om 22.00 uur in de Donatuskerk Leermens
Voorganger: Ds. P. Prins
Organist: Ab Gramsbergen

Geen collecte

Zondag 9 april, Paaszondag

Aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Fortuin
Muziek: Loppersums Harmonie
Kindernevendienst: Hanneke

1e collecte: Diaconie (Stichting Steun je medemens.)
2e collecte: Commissie Erediensten

Zondag 16 april, 2e van Pasen

Aanvang 10.00 uur.
Cabaretdienst met Ruurd Walinga.
Klik hier voor meer informatie.
Pianist: Willem Jan Stuut

1e collecte: Kerk
2e collecte: Commissie Erediensten

Zondag 23 april, 3e van Pasen

Aanvang 9:30 uur
Voorganger: ds. Meijer
Pianist: Joke Scholten

1e collecte: Kerk
2e collecte: Diaconie

Zondag 30 april, 4e van Pasen

Aanvang 9:30 uur
Voorganger: ds. Praamsma
Organist: Bouke van der Ploeg

1e collecte: Diaconie (Stichting Leergeld)
2e collecte: Kerk

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard, dat u van de Geest ontvangt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland