Diensten Vredekerl 10 sept t/m 15 okt 2023

Algemeen

De diensten in de Vredekerk zijn online te luisteren via: www.kerkomroep.nl  of te bekijken via youtube

Voor de collectes: Als je/u iets wilt geven,  graag onder vermelding van het doel.
Bankrekening Kerk: NL 72 SNSB 0921 537 565
Bankrekening Diaconie: NL 41 RABO 0143 495 879

Tenzij anders vermeld zijn de diensten om 9.30 uur in de Vredekerk.

10 september, 12e van de zomer

Voorganger: Dhr. Perdok
Pianist: Joke Scholten
1e collecte: Kerk
2e collecte: Jong pastoraat PKN

17 september, Startzondag

Gezamenlijke dienst
Voorganger: Ds. Van den Bor
Pianist: Willem Jan Stuut
1e collecte: Startdienst commissie
2e collecte: Kerk

24 september, 1e van de herfst

Voorganger: Ds. Prins
1e collecte: Diaconie (Kerk in Actie: Syriëzending)
2e collecte: Onderhoud gebouwen

1 oktober, 2e van de herfst

Voorganger: Ds. Landman
1e collecte: Kerk
2e collecte: Diaconie

8 oktober, 3e van de herfst

Gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk
Voorganger: Ds. Van den Bor
1e collecte: Kerk en Israël; Schuldhulpmaatje
2e collecte: Kerk

15 oktober, 4e van de herfst

Voorganger: Ds. Fortuin
1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud gebouwen

Zondag 15 oktober

Een Taizéviering om 19.00 uur in de Mariakerk van Oosterwijtwerd.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland