Diensten Vredekerl 10 sept t/m 15 okt 2023

Algemeen

De diensten in de Vredekerk zijn online te luisteren via: www.kerkomroep.nl  of te bekijken via youtube

Voor de collectes: Als je/u iets wilt geven,  graag onder vermelding van het doel.
Bankrekening Kerk: NL 72 SNSB 0921 537 565
Bankrekening Diaconie: NL 41 RABO 0143 495 879

Tenzij anders vermeld zijn de diensten om 9.30 uur in de Vredekerk.

10 september, 12e van de zomer

Voorganger: Dhr. Perdok
Pianist: Joke Scholten
1e collecte: Kerk
2e collecte: Jong pastoraat PKN

17 september, Startzondag

Gezamenlijke dienst
Voorganger: Ds. Van den Bor
Pianist: Willem Jan Stuut
1e collecte: Startdienst commissie
2e collecte: Kerk

24 september, 1e van de herfst

Voorganger: Ds. Prins
1e collecte: Diaconie (Kerk in Actie: Syriëzending)
2e collecte: Onderhoud gebouwen

1 oktober, 2e van de herfst

Voorganger: Ds. Landman
1e collecte: Kerk
2e collecte: Diaconie

8 oktober, 3e van de herfst

Gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk
Voorganger: Ds. Van den Bor
1e collecte: Kerk en Israël; Schuldhulpmaatje
2e collecte: Kerk

15 oktober, 4e van de herfst

Voorganger: Ds. Fortuin
1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud gebouwen

Zondag 15 oktober

Een Taizéviering om 19.00 uur in de Mariakerk van Oosterwijtwerd.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland