Diensten wijk Maarland 7 apr tm 19 mei

Doopdienst
Op zondag 7 april hebben we een feestelijke dienst. Elisa Maria, dochter van Annelieke en Richard Aalbers – Doornbos wordt dan gedoopt. De Riepster Cantorij zal de samenzang ondersteunen en verfraaien. De dienst vindt plaats in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum en begint om 9.30 uur.

 Tienerkerkdienst
Op zondag 19 mei is er weer de jaarlijks terugkomende dienst, waaraan de tieners en de leiding van de tienerdienst meewerken. Het thema is dit jaar: ik geloof, geloof ik. Op verschillende manieren zal dit thema in de dienst gestalte krijgen. De samenzang wordt op verzoek van de tieners dit keer begeleid op piano door Willem Jan Stuut. We hopen ook dit jaar op een special guest. De dienst begint om 10.00 uur, na het Edukans ontbijt, en vindt plaats in de Vredekerk in Loppersum.

Zondag 7 april, vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Vandaag vieren we de doop van Elisa Maria Aalbers, dochter van Richard en Annelieke, in een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal zingen, organist Ab Gramsbergen begeleidt de samenzang. Voorganger is ds. Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor het derde doel van de Veertigdagentijd, voor de opvang en scholing van de vele weeskinderen in Rwanda. De tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 14 april, Palmpasen
De kinderen beginnen vandaag meteen om 9.30 uur in Elthato (naast de toren van Zeerijp) om Palmpasenstokken te maken. Zij komen later met de stokken de dienst binnen.

De tieners komen om 9.30 uur bij elkaar in de Vredekerk in Loppersum, zij werken daar aan de voorbereiding van de Tienerkerkdienst van 19 mei.

Om 9.30 uur begint de gezamenlijke dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is ds. Marco Roepers, organist is Anjo de Haan.

De eerste inzameling is voor het derde doel van de Veertigdagentijd, voor de opvang en scholing van de vele weeskinderen in Rwanda. De tweede inzameling is voor de kerk.

U / je kunt ook weer houdbare levensmiddelen meenemen naar deze dienst. De diaconie zamelt ze in en bezorgt ze bij de Voedselbank in Winsum.

Donderdag 18 april, Witte Donderdag
De Stille Week is al afgelopen zondag begonnen in Zeerijp met de dienst van Palmpasen. Na afloop van deze dienst is de Paaskaars uit de kerk gehaald, tijdens de Paaswake zal een nieuwe Paaskaars de kerk in worden gebracht. Als thema voor de diensten in deze Stille Week hebben we gekozen: een nieuw begin.

Vandaag komen we om 19.30 uur samen voor een dienst van Schrift en Tafel in de Mariakerk van  ’t Zandt. Organist is Ab Gramsbergen, de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal zingen. Voorganger is ds. Tjalling Huisman. Er zijn twee collecten, de eerste is voor het derde doel van de Veertigdagenactie (zie hierboven) en de tweede voor de kerk.

Aan het eind van de dienst wordt de avondmaalstafel door de diakenen helemaal leeggemaakt. We bidden dan het Luthers Avondgebed en gaan in stilte uiteen.

Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag
Er is vandaag om 19.30 uur dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Henk de Vries is organist, voorganger is ds. Tjalling Huisman. We beginnen deze dienst in stilte. Aan het eind van de dienst krijgt ieder de gelegenheid om een kaarsje aan te steken en dat aan de voet van het kruis te zetten.

Zaterdag 20 april, Paaswake
Om 22.00 uur is er een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel, de Paaswake. Omdat velen van ons niet een hele nacht op willen blijven om het licht van Pasen te zien opgaan, vieren we Pasen al op de late avond. De nieuwe Paaskaars wordt tijdens deze dienst naar binnen gedragen en we delen het licht met kleine kaarsjes. Voorganger is ds. Tjalling Huisman, Wilko Middel speelt op het orgel.

Plaats van samenkomst is de Donatuskerk in Leermens.

Zondag 21 april, Paasmorgen
Om 10.00 uur is er vanmorgen dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De Riepster Cantorij is aanwezig om onder leiding van Henk de Vries de gemeentezang te ondersteunen en verfraaien. Het orgel wordt bespeeld door Ab Gramsbergen, voorganger is ds. Tjalling Huisman.

Er zijn twee collectes: de eerste is bestemd voor de opvang en scholing van de vele weeskinderen in Rwanda, de tweede voor de kerk.

Zondag 28 april, Beloken Pasen
In de Mariakerk van ’t Zandt is er om 9.30 uur een morgengebed. Voorgangers zijn Gerda Potze en Reina Zijlstra, organist is Ab Gramsbergen. De inzamelingen zijn voor diaconie en kerk.

Zondag 5 mei, tweede zondag na Pasen
Ds. Feike Volbeda uit Groningen gaat vandaag om 9.30 uur voor in een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Organist is Jan Smid. Inzamelingen zijn er voor Kerk in Actie – voor christenen in Syrië – en voor de kerk.

Zondag 12 mei, derde zondag na Pasen
Twee diensten zijn er vandaag:

Om 11.00 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is ds. Gerard Knol uit Bierum, organist is Dennis Wubs. Er wordt gecollecteerd voor Hospice De Schutse in Appingedam, en voor het eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er ook in de Jacobuskerk een avondgebed. Voorgangers zijn Gerry Dallinga en Titia Vriesema, organist is Bouko Tiggelaar. Bij de uitgang is er een inzameling voor het werk van de diaconie.

Zondag 19 mei, vierde zondag na Pasen
Vanmorgen is er eerst het Edukansontbijt, in de Vredekerk in Loppersum.

Daarna, om 10.00 uur, is er de jaarlijkse Tienerkerkdienst ook in de Vredekerk. Thema is: ik geloof, geloof ik. De samenzang in deze dienst worden begeleid door Willem Jan Stuut op piano. Voorgangers zijn de tieners, de leiding van de tienerdienst en ds. Tjalling Huisman.

Voorafgaand aan de dienst kunnen weer levensmiddelen worden ingeleverd voor de Voedselbank, de diaconie brengt ze naar Winsum.

Er is deze dienst één collecte voor  Stichting Edukans

’s Avonds is er om 19.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp een Evensong.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland