Diensten wijk Vredekerk

5 juli is er weer een “echte” dienst in de Vredekerk:

Kostersdienst: dames Van der Wal & Kamminga
Organist: Gerard Hiemstra
Collecten: 1e Diaconie
                 2e Onderhoud gebouwen
                 3e Voedselbank

Kind van de Zondag: Marieke Bijlholt
Kindernevendienst: Jolanda Bijlholt
Oppasdienst: Jasmine Bijlholt
Autodienst: D. Boersma

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar wie erdoor gevormd is plukt er op den duur de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland