Dinsdag 21-02-2023 Pannenkoeken eten

De veertigdagentijd is de periode die begint op Aswoensdag, als voorbereiding op het Paasfeest. Tijdens deze 40 dagen mochten gelovigen vroeger geen eieren, melk of olie eten (de vastentijd). Het was natuurlijk jammer om de eieren, melk en olie weg te gooien, daarom werden er op de dinsdagavond ervoor pannenkoeken gebakken. De gezamenlijke diaconieën nodigen iedereen uit om deze traditie in ere te houden.

We organiseren dit op dinsdag 21 februari om 18.00 uur in de Vredekerk.

U kunt zich opgeven via intekenlijsten achterin in de kerk, tijdens alle diensten op 12 en 19 februari.

Wij zijn ook op zoek naar mensen die pannenkoeken willen bakken en deze warm mee willen nemen. U kunt op de intekenlijst aangeven of u wilt helpen met bakken.

We zien u graag op 21 februari! Wilt u uw eigen bord en bestek meenemen?

Er zal na de maaltijd een collecte worden gehouden voor het project ‘Noodhulp in Oekraïne’ (via Kerk in Actie). Het geld wordt o.a. gebruikt voor voedselpakketten en medische materialen.

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar wie erdoor gevormd is plukt er op den duur de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland