Donderdag 24 december Kerstavonddienst in ’t Zandt

Op donderdag 24 december is er om 20.00 uur een kerstavonddienst in de Mariakerk in ’t Zandt.

Kerstavonddienst 24 december in ’t ZandtHet thema van deze dienst is: Wees niet bang.
Als u / je naar de kerk komt, dan zult u in de buurt van de toren een aantal blazers kerstmuziek horen spelen. Tijdens de dienst zullen we onder orgelbegeleiding samen vele bekende kerstliederen zingen. Er is een kwartet dat een aantal keer hetzelfde korte lied zingt: Zuivere vlam, verdrijf met je licht de angsten van ons hart.

We luisteren naar een kerstvertelling en natuurlijk ook naar het kerstevangelie. Voorganger is ds. Tjalling Huisman. We willen hen die met de auto komen, vragen om hun auto niet op het plein voor de kerk te parkeren. Daar willen we graag na afloop van de dienst het Ere zij God zingen. Er is dan haast als vanzelfsprekend warme chocolademelk en glühwein.

Deze dienst wordt gezamenlijk georganiseerd door de Gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze en de Hervormde wijkgemeente Maarland. Voor informatie: (0596) 57 13 93 / tjhuisman@kpnplanet.nl

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland