Eemsdelta geeft warmte

We merken allemaal dat producten veel en veel duurder worden. Mensen met een minimaal inkomen kunnen niet meer rondkomen en staan voor een hele zware winter met torenhoge energieprijzen.

In november en december krijgt elk huishouden 190 euro (dus totaal 380 euro) van de overheid via de energieleverancier als tegemoetkoming voor de gestegen prijzen voor gas en stroom. Niet iedereen heeft die vergoeding nodig. Je kunt deze compensatie van de energiebelasting geheel of gedeeltelijk doneren aan Stichting Voedselbank Eemsdelta NL80 RABO 0122 2957 30 in Delfzijl. Wanneer je als omschrijving ‘aankoop voedsel’ geeft wordt het geld alleen daarvoor gebruikt en gaat het rechtstreeks naar de cliënten van de voedselbank. Alle predikanten, pastores, kerkelijk werkers, kerkgenootschappen en het Interkerkelijk Diakonaal Platform van Eemsdelta ondersteunen van harte dit lokale initiatief. Immers met elkaar voor elkaar!

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar wie erdoor gevormd is plukt er op den duur de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland