Even voorstellen, de uitvaartcommissie

Met veel enthousiasme hebben wij de afgelopen maanden de cursus “uitvaarten leiden door gemeenteleden” gevolgd. Deze cursus is bedoeld om gemeenteleden toe te rusten om samen met de nabestaanden vorm te geven aan een afscheidsdienst en daarin ook voor te gaan. Ons enthousiasme komt voort uit het feit dat wij menen veel voldoening te kunnen halen uit het zorgvuldig en met aandacht een dergelijk afscheid voor te bereiden en uit te voeren in samenspraak met de nabestaanden.

In de cursus werden de volgende onderwerpen besproken en uitgediept: gespreksvaardigheden, in gesprek met de nabestaanden, het levensverhaal en hoe verbind je dat met het geloof, met de bijbel? Ook leerden we hoe we een uitvaartdienst kunnen vormgeven. Van dit alles werd natuurlijk de theorie besproken, maar vooral werd er ook veel geoefend met elkaar.

Na het afronden van de cursus met een “proeve van bekwaamheid” zijn we nu dan gecertificeerd als voorgangers voor uitvaartdiensten. We vinden het fijn dat de kerkenraad ons het vertrouwen geeft en ons naast ds. Tjalling Huisman (en tijdens zijn afwezigheid: in plaats van) wil inzetten bij het verzorgen van uitvaarten namens de wijkgemeente Maarland.

Wij hebben eveneens onze diensten aangeboden aan de wijkgemeente Loppersum, ook daar is door de kerkenraad besloten dat we in voorkomende gevallen zullen worden ingezet.

Justus Wouda en Gerda Potze

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland