Filmavonden

Ook dit seizoen wordt er weer een reeks films ver­toond in de Vredekerk. Dit jaar staan kinderen centraal: volwassen verhalen door de ogen van kin­deren bezien.

Omdat het in 2020 75 jaar geleden is dat Neder­land werd bevrijd, zal de nadruk in de tweede helft van het seizoen liggen op de ervaringen van kinde­ren in de oorlog.

De data van de filmavonden kunt u alvast noteren: 18 oktober, 15 november, 13 december, 17 januari, 14 februari, 13 maart, 17 april en 15 mei.

De invulling van het programma laat ik graag van het toeval, mijn humeur en uw filmkennis afhan­gen. Hebt u suggesties voor mooie films met kinde­ren in de hoofdrol, laat het me vooral weten via melson@melson.nl!

Op 18 oktober trappen we het seizoen af met de Italiaanse klassieker De fietsendieven uit 1948. Een werkloze vader vindt in het naoorlogse Rome ein­delijk een baantje, maar al op de eerste dag wordt zijn fiets gestolen. Samen met zijn zoontje begint een zoektocht naar de gestolen fiets.

De films beginnen, na een korte inleiding, om 20.00 uur. Koffie en thee staan vanaf 19.45 uur klaar. Na afloop is er ruim gelegenheid om met elkaar door te praten over de film. Toegang is gratis; wie dat wil, kan een vrijwillige bijdrage achterlaten voor de onkosten.

Graag tot ziens op 18 oktober of een van de andere avonden!

Melson Zwerver

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland