Geen kerkdiensten vanwege Coronavirus

Wijkgemeente Maarland

De kerkdiensten in de maand maart in de Maarland kerken zullen – tot er een tegenbericht komt – voor­alsnog niet doorgaan in verband met het Coronavi­rus. 

Het moderamen van de kerkenraad
van wijkgemeete Maarland

Wijkgemeente Vredekerk

Beste gemeenteleden,

Zoals u weet is er momenteel sprake van een Co­ronacrisis. De landelijke Protestantse Kerk in Ne­derland en de classis Groningen-Drenthe hebben het advies doen uitgaan om de kerkdeuren tot na­der orde te sluiten.

Wij hebben als moderamen besloten om dat advies te volgen. Dit betekent concreet dat wij ervoor heb­ben gekozen om drie zondagen de kerk dicht te houden. Het gaat dus om de vol­gende zondagen: 15 maart, 22 maart en 29 maart. Het kan ook zijn dat de periode verlengd moet worden. Wij houden u daarvan op de hoogte. Wij hopen dat dit bericht u op tijd bereikt. Het kan zijn dat dit niet helemaal gelukt is. In dat geval onze verontschuldigingen. Wij realiseren ons dat dit een uitzonderlijke situatie is. Wij hopen dat u daarvoor begrip hebt en dat wij u op deze manier goed van dienst zijn geweest.

NB: Tijdens de crisis zal de EO op NPO 2 extra kerkdiensten uitzenden op de zondagmorgen.

Met groet namens het moderamen van de Vrede­kerk,
Ad Bakker, scriba

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland