Gelegenheidskoor

Voor het gelegenheidskoor van de Vredekerk  is inmiddels voldoende belangstelling. Begin januari willen we samenkomen. We zullen daarvoor in overleg met de degenen die zich aangemeld hebben een datum prikken. Dan zullen we bespreken wat we gaan doen en hoe we te werk gaan. Aanmelden kan nog steeds en wel bij ondergetekende: 0596-572929, predikant@pknloppersummaarland.nl

ds. Marco Roepers

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland