Gezamenlijke dienst zondag 17 mei 2020

De gezamenlijke dienst met Maarland is in de Vredekerk om 9:30 uur.

“Vanwege de Coronaproblematiek is het niet mogelijk om kerkgangers in onze kerk te ontvangen. U kunt de uitzendingen live volgen op YouTube en die uitzending is te zien op deze pagina. Ook wordt de dienst met alleen geluid uitgezonden op kerkomroep.nl: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12303

Ds. Marco Roepers is de voorganger en Bouke van der Ploeg is de organist. Willem Jan Stuut speelt Piano en verzorgt de zang samen met Jack Hoogstra. Het is een tienerkerkdienst. Tieners en de leiding van de tienerdienst werken mee aan de dienst. De liederenkeuze is gericht op de jongeren (de meeste uit liedboek) en er is pianobegeleiding. Ook de preek zal wat meer op jongeren toegespitst zijn, maar ook voor ouderen herkenbaar zijn.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland