Gezocht!

Op de inspiratiezondag hebben we een schaal met salade aangeleverd.
De schaal is sindsdien spoorloos. Het is een hoge glazen schaal van de Ikea. Wie oh wie weet waar deze schaal is gebleven? We horen het graag.

Hartelijke groet, Justus en Janneke Wouda
Tel. 572209

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland