Het orgel van de Petrus en Pauluskerk

Het vernieuwde orgel ziet er mooi uit en klinkt prachtig, maar soms is het geluid voor sommige mensen te hard. De organisten willen graag uitzoe­ken, wanneer u het orgel te luid vindt klinken. Tij­dens de oogstdankdienst heeft Ab Gramsbergen voor de verschillende verzen van het slotlied ver­schillende registraties gebruikt om zo de gemeente de gelegenheid te geven zich een oordeel te vor­men over wat aanvaardbaar dan wel onaanvaard­baar is. Dankzij de reacties uit de gemeente is er al wat meer duidelijkheid ontstaan. Maar de organis­ten Ab en Jan willen heel graag ook op andere mo­menten uw feedback horen. Aarzel niet om na de dienst door de deur voorin de kerk te lopen en de trap omhoog te gaan om even te praten met de or­ganist.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland