Inspiratie tot hartelijke opstandigheid

Pasen is voorbij. Het is nu de tijd waarin we er aan herinnerd worden dat Jezus nog steeds te ontmoeten is. Volgens Mattheüs hoort Maria bij het lege graf de engel zeggen: “Hij – Jezus – gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien”. Jezus is te vinden in Galilea, die provincie ver in het Noorden – zoiets als Groningen – waar Nazaret ligt, waar niet veel goeds vanuit komen kan. Ver van het centrum van de macht. Jezus is te vinden bij de mensen die als tweederangs mensen gezien worden en bedreigd. Dat is nog zo.

In de kerk zijn we dikwijls met onze gedachten in Israël. We vieren jaarlijks de Israël-zondag. Maar nu, op dit moment, staat daar een muur van 9 meter hoog, die scheiding aanbrengt tussen twee volken die vanouds in het land Israël/Palestina leefden: Joden en Palestijnen. Die muur brengt Apartheid en tegen Apartheid, waarbij het ene volk het andere minacht en onderdrukt, moeten we ons verzetten. Dat deden we in Zuid Afrika, dat dienen we in Gods naam ook nu te doen in Israël/Palestina. De muur maakt mensen voor elkaar onzichtbaar, vijandsbeelden ontstaan. De muur gaat gepaard met blokkades die Palestijnen in armoede storten, Palestijnse organisaties worden monddood gemaakt, Palestijnen, ook jongeren, worden zonder enige beschuldiging van bed gelicht en voor onbepaalde tijd gevangen gezet. Dit wordt officieel genoemd: “administratieve detentie”. 2022 was het dodelijkste jaar voor Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever sinds 2005: 190 Palestijnse burgers werden gedood, ook vielen er 10.000 gewonden door Israëlische militairen, schrijft het Belgische nieuwsblad van Amnesty International In Actie van maart 2023.

Hoe reageren christenen hierop? De Palestijnse theoloog Munther Isaac schreef een boek, The Other Side of The Wall, over de ontwikkeling van zijn geloof in een situatie van onderdrukking en ellende, die dikwijls uitzichtloos lijkt. Hij zoekt naar een bijbelse reactie in deze tijd op een situatie, waarin levens worden verwoest, en wel vanuit de andere kant van de muur, de Palestijnse kant. Dit boek is nu vertaald in het Nederlands door ds Willemien Keuning en mijzelf. Het boek wordt op 9 mei in de Pauluskerk in Rotterdam officieel gepresenteerd. De eerste exemplaren worden gegeven aan professor Munther Isaac zelf, die voor die gelegenheid door de stichting voor Palestijnse bevrijdingstheologie Kairos Sabeel én de PKN is uitgenodigd, en ook aan de scriba van de Synode van de PKN, dr René de Reuver. Het heet De andere kant van de muur.

Evenals op die eerste Paasdag is Jezus te vinden aan die andere kant van de muur, bij wie niet in het centrum van de macht leven, maar wier leven systematisch wordt verwoest. Munther Isaac schrijft: “Wij hebben een boodschap van liefde en vergeving. Wij hebben een boodschap dat liefde voor God zich uit in liefde voor de naaste, en dat liefde voor de naaste een uiting is van onze liefde voor God…. Dit boek is geschreven achter de muur. Het gaat over het ervaren van Gods bevrijdende en kracht gevende aanwezigheid op plaatsen waar je die het minst verwacht”. Dit boek kan ons er van bewust maken dat we kunnen leven vanuit een hoopgevende ervaring, als mensen van na Pasen. Dan komen we tot ‘hartelijke opstandigheid’ een term gebruikt door ds Johan van den Berg in het blad van Kairos/Sabeel Nederland van April 2023.

Zijn er mensen die op 9 mei met mij mee willen naar de presentatie in Rotterdam?

Riet Bons-Storm

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland