Kerstdienst Vredekerk

Op 25 december begint om 10:00 uur de kerst­dienst in de Vredekerk. Medewerking aan de dienst wordt verleend door het koor Jong Vocaal Gronin­gen. Organist is Bouke van der Ploeg. Jong Vocaal Groningen heeft al diverse keren eerder meege­werkt aan onze diensten en maakte toen indruk door de hoge kwaliteit. Dit keer zingen zij een aan­tal klassieke kerstliederen.

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar wie erdoor gevormd is plukt er op den duur de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland