Woensdag 23 december Kinderkerstnachtdienst

Op woensdag 23 december is er weer de jaarlijkse kinderkerstviering, om 19.00 uur in de Petrus en Pauluskerk aan het Marktplein in Loppersum.

vreemde vogelsEen grote groep kinderen zal een kerstspel spelen, dat eindigt bij het kind in de stal. Het kerstspel heet ‘Vreemde vogels’, het gaat over vreemde vogels die op weg gaan naar de kerststal.

We zullen ook samen kerstliederen zingen, vooral veel bekende. Een aantal liederen wordt begeleid door een groepje spelers van Loppersums Harmonie, de andere liederen worden begeleid door orgelmuziek.

Er is weer een inzameling, de opbrengst is dit jaar bestemd voor stichting ‘De Vrolijkheid’. Deze stichting zet zich in voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra, met de bedoeling dat zij even hun onzekere situatie kunnen vergeten. In het asielzoekerscentrum in Delfzijl is stichting ‘De Vrolijkheid’ ook actief met iedere woensdagmiddag workshops voor kinderen. Ze gaan bijvoorbeeld muziek maken, schilderen en er is een verhalentent. Voor jongeren zijn er workshops hiphopdance en graffiti.

Na afloop van de kinderkerstnacht is er voor iedereen wat te drinken en te eten.

Deze dienst wordt georganiseerd door de gezamenlijke kindernevendienst.

Iedereen is van hartelijk welkom op woensdag 23 december om 19.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

 

De voorbereidingsgroep: Jantina van Burgel, Geja Huizing, Teunia Broekhuizen, Corine van Zanten, Tjalling Huisman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland