Kledingactie Leger des Heils

Dag allemaal

Op zaterdag 6 november hebben de gezamenlijke diaconieën de jaarlijks terug kerende kledingactie voor het Leger des Heils gehouden.

Ook dit jaar was de actie een groot succes! Meer dan 80 zakken kleding zijn ingezameld.

De zakken zijn in ontvangst genomen door het Leger des Heils en zij zeggen de gevers en geefsters hartelijk dank voor de gedoneerde spullen. Wij als diaconieën willen u ook hartelijk danken voor het zo succesvol maken van deze actie.

Met vriendelijke groet,
Diaconie Vredekerk en Maarland.

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland