Kleinschalige activiteiten van wijk Maarland in de zomerperiode

Nu we steeds weer wat meer mogen zijn er kansen om elkaar ook weer eens te ontmoeten.

Omdat het voorlopig nog niet verstandig is om dat in grote groepen te doen bedachten we dat het mooi zou zijn om kleinschalige ontmoetingen (2-4-6 personen?) te organiseren, het liefst in de buiten­lucht, in of bij één van onze kerken.

Te denken valt aan elkaar simpelweg ontmoeten en bij te praten, hoe gaat het met ons en hoe vergaat het ons in deze tijd. Maar ook zouden we één of meer gedichten kunnen lezen en bespreken. Of een wandeling maken van de ene naar de andere kerk….
Wie weet hebben jullie nog meer ideeën.

Heb je belangstelling voor dergelijke bijeenkom­sten (en mogelijk ook nog ideeën over hoe die in te vullen) mail of bel dan:

Jos en Pieter Boven             boven.klungel@home.nl
Jan Wouter de Plaa                      jwdeplaa@hetnet.nl
Gerda Potze                               gerda.potze@telfort.nl                         0596-785036
Dianne Velvis                   diannevelvis@hotmail.com                         06-45967553

Wilt u niet deelnemen aan deze activiteiten, maar heeft u wel behoefte aan (telefonisch) contact met iemand van de gemeente of kent u zo iemand? Bel dan Justus Wouda (aanspreekpunt pastoraat) 0596-572279.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie zaait op de akker van zijn aardse natuur, zal verderf oogsten, maar wie zaait op de akker van de Geest, oogst eeuwig leven.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland