Morgengebed 14 juni wijk Maarland te Zeerijp

MORGENGEBED
bij de bevestiging van
JAAP JAN GEERTSEMA en HENK BEUKEMA
als ambtsdragers van de
Protestantse wijk Maarland
en het afscheid van
MAARTEN BURGGRAAFF en DIANNE VELVIS

Deze dienst wordt op 14 juni 2020 uitgezonden via www.kerkomroep.nl
U / je kunt ook kijken op YouTube
De dienst begint om 9.30 uur.

Zang: Pieter Molenaar, Alida Boerema       
Orgel: Anjo de Haan
Koster/geluid/ beeld: Fenko Zijlstra, Peter Beereboom
Ouderling: Gea Stoter
Voorganger: ds Tjalling Huisman

Morgengebed op 14 juni 2020 in Zeerijp, bevestiging Henk en Jaap Jan, afscheid Maarten met verhaal, preek en gebeden
                                

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar wie erdoor gevormd is plukt er op den duur de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland