Nieuwsbrief classis

De meest recente nieuwsbrief van classispredikant Jan Hommes is te lang om in dit kerkblad af te drukken, maar u vindt de volledige tekst op de website classisgroningendrenthe.nl. Klik hier

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar wie erdoor gevormd is plukt er op den duur de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland