Nieuwsbrief Wijk Vredekerk do. 7 mei 2020

Kerkdienst komende zondag 10 mei 2020
Komende zondag 10 mei  begint de dienst in de Vredekerk om 9:30 uur. ds. Marco Roepers is de voorganger en Bouke van der Ploeg is de organist. De zang wordt verzorgd door Kor en Afina Wiersema. Onze kerk is nog niet open voor kerkgangers in verband met de Coronacrisis, maar de dienst wordt uitgezonden via YouTube:

en via www.kerkomroep.nl. De link naar het kanaal van de Vredekerk op kerkomroep.nl is: www.kerkomroep.nl/#/kerken/12303
De dienst kunt u nu ook bekijken op onze website.
Het thema van de dienst is “Vervolgd Christendom.” Veel Christenen kunnen in diverse landen van de wereld hun geloof niet vrij belijden. Hun positie, hun familierelaties en zelfs hun leven loopt gevaar als zij openlijk uitkomen voor hun geloof in Jezus. Deze dienst is samen voorbereid met een vertgenwordiger van Open Doors. Hij zal ook zijn medewerking verlenen. De collecte is vanzelfsprekend daarvoor bestemd. Die kunt u overmaken op de rekening van de diaconie NL 41 RABO 0143 495 879 o.v.v.  Open Doors.

Nieuwsbrief Wijk Vredekerk do. 7 mei 2020

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar wie erdoor gevormd is plukt er op den duur de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland