Onder de toren 12

Waar alle kranten vol van staan en waar journaals de laatste weken vaak mee beginnen, dat is de grote stroom van vluchtelingen die uit vooral Syrië naar Europa komen. Bemoedigend in al het politieke gemodder vind ik de houding van Angela Merkel, bondskanselier van Duitsland. Ondanks het feit dat zij moet erkennen dat het Duitsland allemaal een beetje teveel is, blijft zij bij haar standpunt: erbarmen voor de vluchtelingen! Dat is precies het Bijbelse standpunt: in Psalm 146 staat dat God de vreemdelingen beschermt! In het Bijbelboek Leviticus staat dat je vreemdelingen lief moet hebben als jezelf, want ‘jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte’ (Lev. 19:34). Dat laatste is treffend, het wil zeggen: je weet wat het betekent om vreemdeling te zijn, dat valt niet altijd mee! Voor ons zou het kunnen betekenen: probeer je eens in te leven hoe het is, dat je huis en haard moet verlaten om ergens een nieuw thuis te zoeken.

Tenslotte noem ik nog een tekst uit Matteus (25: 35), daar zegt Jezus: ‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op’. Het opnemen van vreemdelingen is één van de zeven werken van barmhartigheid; de andere zijn te vinden in hetzelfde stuk van Matteus, één is er later aan toegevoegd.

Het is goed dat de diaconieën hebben besloten om op 4 oktober te collecteren voor noodhulp in de regio voor Syrische vluchtelingen. De situatie in de opvangkampen in Libanon is erbarmelijk.

domie Tjalling

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland