Onder de toren op vrijdag 22 mei: Barmhartigheidsdag

Ik ben een nieuwe feestdag aan het bedenken. Hemelvaart is één van de grote christelijke feesten, en terecht. Maar wie viert het nog als een groot feest?

Kerst, zeker! Pasen, ook ja. Op deze beide feesten heeft de commercie zich volop gestort. Pinksteren, hmm al wat minder; veel mensen hebben geen idee waar dat over gaat. Dat is met Hemelvaart net anders, de naam verraadt dan ook al de inhoud van het feest. Maar verder? In veel gemeentes wordt Hemelvaart nauwelijks gevierd. En zeg nou zelf: vaak zie je de dag meer als een mooie vrije dag (met als bonus de vrijdag erachteraan) en voel je niet zo de behoefte om hem in de kerk te vieren. Het is ook helemaal niet duidelijk wat je met Hemelvaart viert. Pasen, Kerst en Pinksteren zijn wat dat betreft duidelijk. Maar Hemelvaart? Het doet altijd aan als een toneelwonder: Jezus die ten hemel opstijgt. Het is voor veel mensen moeilijk voorstelbaar (de dominee kan het wel uitleggen, dat wel, maar helpt dat?). Jezus heeft sowieso na zijn opstanding al iets hemels. Hij verschijnt waar Hij wil, en verdwijnt wanneer Hij wil.

En misschien is dat juist wel het kenmerkende van Jezus, nadat Hij naar de hemel is gevaren. Jezus is niet meer gebonden aan plaats en tijd, maar Hij kan opeens overal verschijnen. Het verhaal dat ik daarbij het mooist vind passen is het verhaal uit Matteus 25 (31 – 46), Jezus vertelt het zelf. Het gaat over die mensen die door de Mensenzoon geprezen en gezegend worden ‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” En de koning zal hun antwoorden: Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan’.

Hongerige voeden, dorstige drinken geven, vreemdeling opnemen, naakte kleden, ziekenbezoek, gevangene bezoeken; dat zijn in totaal zes barmhartigheden. In de middeleeuwen is daaraan toegevoegd: het begraven van de doden. Dat zijn de zeven werken van barmhartigheid. Sinds zijn Hemelvaart kan Jezus overal verschijnen, als iemand die barmhartigheid nodig heeft. Kunnen we Hemelvaart niet omdopen tot Barmhartigheidsdag?

domie Tjalling

Reageren? Mail / bel met Tjalling Huisman: 0596 571393 / tjhuisman27@gmail.com

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar wie erdoor gevormd is plukt er op den duur de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland