Op excursie naar Voedselbank het Hogeland

Op maandag 23 april jl. gingen beide diaconieën onder leiding van de heer Omta op excursie naar de voedselbank in Winsum. We werden daar  vriendelijk onthaald door zijn collega-vrijwilligers met koffie en een boeiende presentatie. Confronterend was hoeveel voedsel er geproduceerd wordt en indrukwekkend wat de voedselbank vervolgens met het overschot doet. Twee keer per maand kunnen 150 gezinnen gebruik maken van de voedselbank. Zij worden hier met veel respect geholpen. Niet alleen met boodschappen maar ook met informatie en voorlichting en er is tijd en ruimte voor een praatje. Alle vrijwilligers zijn gecertificeerd om aan de strenge wetgeving omtrent voedsel te kunnen voldoen. Denk alleen maar aan de houdbaarheidsdatum op de producten, tot het gekoeld kunnen halen van bijvoorbeeld vlees bij de Albert Heijn. Hiervoor hebben zij een koelwagen en koelingen in het pand moeten aanschaffen. Onder andere deze kosten, de huur en kosten van hun pand en de registratie van cliënten vergt een gedegen administratie. Allemaal vrijwilligerswerk waar de heer Omta hartverwarmend over kan vertellen. Voor ons was het ook fijn om eens te zien waarvoor onze bijdrage voor verse groente en fruit gebruikt wordt.

Op zo’n moment sta je als diaconie even midden in de samenleving waar we horen te zijn.

 

 

Namens de gezamenlijke diaconieën,
Willemien Gerrits

 Mededeling over de voedselbank
De vraag naar producten voor de voedselbank is steeds stijgende. Daarom wil de diaconie u alle informatie geven, zodat u uw bijdrage kan geven.

Hierbij wil de diaconie refereren aan een vers uit de Bergrede: “Ik had honger en gij hebt mij gevoed’ , zegt Jezus tegen zijn toehoorders.

Laten we daarom op de geplande data royaal inzamelen. De behoefte is groot. Het is gebleken dat er grote behoefte is aan koffiemelk, rookworst, rijst, pasta, wasmiddel en blik- en potgroenten, maar ook andere producten zijn welkom.

Data inzameling producten voor de voedselbank:

10 juni, 8 juli, 12 augustus, 9 september, 14 oktober, 4 november en 9 december.

Zet u deze data op uw kalender?

Namens de gezamenlijke diaconieën,

Piet Meerman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland