oud papier ophalen 12-11-2022

Oud papier

Het oud papier wordt opgehaald op 12 november vanaf 8.30 uur.

Bijrijder: P. Meerman

Lopers: 8.30-11.00 uur: M. Hielema en G. Huizinga

11.00-13.30 uur: G. Winter en W. Hielema

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland