Ouderengespreksgroep najaar 2016

De ouderengespreksgroep in Wiemersheerd is deze maand op 9 september om 9:45 uur  in de  grote vergaderzaal aan de gang naar de koffiekamer. We bespreken dit keer wat belangrijke hoofdstukken uit de brieven van Paulus, we zijn nu bezig met Romeinen 8, een wat lastig maar ook heel troostrijk hoofdstuk. Dat het stuk echt troostend is hebben we al de vorige keer gezien. De gespreksgroep is niet alleen voor ouderen binnen de muren van Wiemersheerd bedoeld maar ook zij die buiten de muren wonen zijn van harte welkom.

De volgende datums zijn al vastgelegd: 9 september, 7 oktober, 4 november en 2 december. U bent van harte welkom, ook zonder opgave. Wilt u meer informatie? Dan kunt ondergetekende bellen of aanschieten (mailen kan natuurlijk ook).

Ds. Marco Roepers, 572929, predikant@pknloppersummaarland.nl

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland