Projecten diaconie 40dagen tijd

Tijdens het tweede 40dagen project collecteren de gezamenlijke diaconieën voor: De camping Pole­monium van Appie Wijma. We collecteren hiervoor in de periode van 11 t/m 29 maart.

Mensen die weinig geld hebben kunnen een week gratis kamperen op Polemonium in Opende, waar de eerste camping voor minima is geopend. Vanaf 24-7 zitten ze 4 weken lang vol. De camping is een initiatief van Appie Wijma, een weldoener die het zelf ook niet breed heeft maar wiens devies is: “Wat ik heb, geef ik weg”.

Tijdens het derde 40dagen project collecteren de gezamenlijke diaconieën voor: Nieuwe kan­sen voor straatmeisjes in Ghana. We collecteren hiervoor in de periode van 5 t/m 12 april.

In Ghana leven zo’n 100.000 kinderen op straat, waarvan zeker 35.000 in de hoofdstad Accra. De Ghanese organisatie AG Care vangt ieder jaar 100 straatmeisjes op en jonge kinderen van tienermoe­ders. Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan de op­vang van 40 meisjes in het opvangcentrum Lifeline in Accra. De meisjes leren een vak en worden gesti­muleerd om daarna terug te keren naar hun ge­boortedorpen om een nieuw bestaan op te bou­wen.

  • Een maand lang eten voor één meisje kost 36 euro
  • Materiaal voor een vaktraining kost 53 euro
  • Een meisje een jaar lang begeleiden na terugkeer kost 65 euro

De gezamenlijke diaconieën.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland