thuis een Palmpasenstok gemaakt!

Er zijn een aantal kinderen dit weekend druk bezig geweest met het maken van palmpasenstokken. Op de bovenste foto staan Jocelien en Annelie, op de foto daaronder de familie Zwerver met Mia, Anno, Vera en Otto en weer daaronder de familie Robot. 

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland