Tulpen als teken van verbondenheid

Donderdag 18 maart heeft de diaconie, samen met een aantal vrijwilligers, een bosje tulpen, als teken van verbondenheid, aan de gemeenteleden gebracht.

 

 

 

Ook hebben we samen, met de diaconie van Maarland, alle bewoners van Wiemersheerd, Assieshof en van Leeuwenhof een bosje gebracht.

 

 

 

 

 

 

De diaconie Vredekerk.

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland