Uit de pastorie 13

Kerstliederen worden al tijdens advent gezongen. Sommigen vinden dat te vroeg, maar er zijn zoveel mooie kerstliederen die gaan over de geboorte van Christus en die zouden dan alleen maar tijdens de Kerstdagen gezongen kunnen worden? Er is geen enkel feest dat zo nauw met zingen verbonden is als Kerstmis. Dat is bepaald niet iets van de laatste decennia. Het was in de Middeleeuwen al zo! Zelfs als we kijken naar de liederen van Luther dan zien we dat 6 van zijn liederen met Kerst verbonden zijn, 2 met Pasen en 3 met Pinksteren. Dus zelfs bij Luther zien we dat terug. Dan is het ook geen schande om ons tijdens avent op Kerst voor te bereiden door het ten gehore brengen van en te luisteren naar deze liederenschat.               

Op het moment dat ik dit schrijf is het onzeker of de Kerstvolkszang in de Vredekerk door zal gaan. Het Dubbelmannenkwartet stopt en het koor Excelsior uit Westeremden is al gestopt en dat waren belangrijke deelnemers aan de Kerstvolkszang. Dat is eigenlijk allemaal verlies want er komt niets voor in de plaats. Toch zijn er nog gelegenheden genoeg. Natuurlijk is er de Kerstnachtdienst waar Jong Vocaal Groningen aan mee zal doen en de dienst op eerste kerstdag waar Deo Cantemus Zuidlaren medewerking aan zal verlenen. Maar er is gelukkig nog meer, het Kinderkerstfeest op 23 december en ook het kerstfeest op zondagavond 17 december in Eenum waar het Eenumer gelegenheidskoor zal zingen. Er zijn ongetwijfeld nog meer gelegenheden waar de oude traditie van het zingen van kerstliederen levend wordt gehouden.

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Ontucht en zedeloosheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht mogen bij u zelfs niet ter sprake komen – deze dingen horen niet bij heiligen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland